สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เลื่อนเปิดภาคเรียน 6ธค54

ประกาศ

โรงเรียนโกวิทธำรงเลื่อนการเปิดภาคเรียนตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

โดยกำหนดเปิดวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ทั้งระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา

จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน

คณะผู้บริหารโรงเรียนโกวิทธำรง

view