สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เลื่อนเปิดภาคเรียนตามกระทรวงฯ

ประกาศ

เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่ปกติ ทางโรงเรียนจึงขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

โดยกำหนดเปิดวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ทั้งระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา

จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน

คณะผู้บริหารโรงเรียนโกวิทธำรง

view