สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เลื่อนกำหนดเปิดภาคเรียนอีก 1 สัปดาห์

ประกาศ

เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่ปกติ ทางโรงเรียนจึงขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนไปอีก 1 สัปดาห์

โดยกำหนดเปิดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ทั้งระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา

จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน

คณะผู้บริหารโรงเรียนโกวิทธำรง

view