สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เลื่อนเปิดภาคเรียน

ประกาศ

เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม ทางโรงเรียนจึงขอเลื่อนการเปิดภาคเรียน

เป็นวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554

จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน

คณะผู้บริหารโรงเรียนโกวิทธำรง

view