สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมวันแม่54

กิจกรรมวันแม่ ปี 54

 

ร้อยดวงใจ   เป็นมาลัย    มอบให้แม่

 ความรักแท้  แม่ให้มา     หาใครเหมือน

 ลููกจดจำ     พระคุณแม่  ไม่แชเชือน

ไม่ลืมเลือน  รักแม่หนอ   ขอแทนคุณ

   
         กลับมาบรรจบครบรอบอีกครั้ง สำหรับการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ที่ทางโรงเรียนโกวิทธง ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเทิดทูนพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึง ความกตัญญููกตเวทีต่อมารดาและผู้มีพระคุณ  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสำนึกในพระคุณแม่ รวมถึงสามารถปฏิบัติตนในการเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง ในงานมีการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น และกิจกรรมผูกสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก

         งานจบลงด้วยดีและสนุกมาก ทั้งนี้กิจกรรมดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจาก คุณแม่ทุกท่าน ท่านผู้ปกครอง  ที่สละเวลามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทางผู้บริหาร คณะครู  และ นักเรียน โรงเรียนโกวิทธำรง ต้องขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

คลิ๊กเพื่อชมภาพกิจกรรม

 

view